Utbildningar

F.C.E. - First Class Education

First Class Gyminstruktör (gym coach)


Vår gyminstruktörsutbildning är för dig som älskar träning och hälsa och vill kunna arbeta som gyminstruktör. F.C.E. utbildar dig som vill kunna arbeta på gym och ta dig an olika typer av klienter. Oavsett klientens förutsättningar och målsättning skall du kunna coacha och anpassa ett träningsupplägg som är både effektivt och säkert. Du skall på ett pedagogiskt och bra sätt visa/förklara övningar samt korrigera klienten vid felaktig teknik. Du skall dessutom kunna ge klienten enklare kostrekomendationer för att optimera effekten av träningen.

Utbildningen är även att rekommendera dig som vill ta din egna träning till en ny nivå.


Utbildningen omfattar 16 timmar fördelat på 4 kurstillfällen. Hemstudier tillkommer. Mer information fås vid bokning. 


Kursen inkluderar totalt 5 delar:


- Anatomi Bas

Grundläggande kunskaper inom myologi (muskellära) och osteologi (skelettlära). Du kommer få kunskap om kroppens viktigaste muskler, leder och skelettdelar samt deras funktion i kroppen.


- Näringslära Bas

Grundläggande kunskap om de olika näringsämnena, deras funktion i kroppen samt olika rekommendationer för olika individer. Ämnet omfattar även WHO´s aktuella riktlinjer. 

 

- Praktik

Här lär du dig hur man utför de grundläggande basövningar på gymmet med både fria vikter och maskiner. Du kommer även att lära dig vilka kontrollpunkter man skall titta på samt övningarnas funktion beträffande agonister, synergister och antagonister. Du kommer lära dig hur man på ett korrekt sätt banar in en klient samt hur du korrigerar hen vid felaktig teknik. Ämnet omfattar även en del stretching.


- Coaching

Hur motiverar man en klient som tappat suget eller ger upp lätt? Här får du alla tips och lär dig se varningsignalerna!


- Träningsplanering

Delen av kursen där du lär dig hur man skräddarsyr ett träningspass som är säkert, effektivt och roligt för din klient.

Du kommer även lära dig hur man på ett effektivt sätt följer upp klienten samt hur man strukturerar en kontinuerlig träningsplan.


Efter avklarad utbildning med godkänt resultat får du ett diplom och licens genom F.C.E. 100% närvaro krävs.


Pris från 12 995 kronor per person. Delbetalning möjlig.


Kontakt/boka:


mail.    info@firstclasspt.se

tel.       +46 733 70 70 23Skräddarsydd specialistutbildning - utbildning på ditt företag eller gym


Vill du komplettera eller fördjupa dina kunskaper?


Stetching, fettmätning eller utbilda dig i hur du utför en kroppsanalys på en klient.

Boka en specifik utbildning eller låt oss skräddarsy en utbildning för dig eller ditt företag. Fråga oss för mer information om möjligheter och priser.


Pris från 2 995 kronor per person. Delbetalning möjlig!


Kontakt/boka:


mail.    info@firstclasspt.se

tel.       +46 733 70 70 23PT utbildning PRAKTIK genom Personal Training School Stockholm


Vid behov och godkännande från PT School Stockholm finns det möjlighet att gå de praktiska delarna i utbildningen Licensierad PT (GPT) hos oss i Malmö.


Frågor och bokningar görs direkt med PT School Stockholm på tel. 08 545 444 18 eller mail info@pt-school.com


OBS. Vill du gå de praktiska delarna hos oss i Malmö måste du önska detta specifikt.


Ta med dina anställda på en rolig resa in i hälsans värld. Vår föreläsare kommer ut till ditt företag och anpassar en föreläsning som är både intressant och givande. Eller varför inte låta oss anordna en utomhusaktivitet där gruppen får möjlighet till teambuilding samtidigt som dom får ökade kunskaper om träning och hälsa! Fråga oss om offert på enskilda events och paketpriser. info@firstclasspt.se

Vår gyminstruktörsutbildning och specialistutbildningar kan bokas för en enskild individ eller för en hel grupp. Utbildningarna hålls på ett lokalt gym i Malmö. F.C.E. delar ut diplom och en eventuell licens efter avklarad kurs.

100% närvaro krävs. Boka på info@firstclasspt.se

Tack vare samarbete mellan Stockholm och Skåne kan F.C.E. vid behov agera utbildare och examinerare i de praktiska delarna i PT School´s utbildning Licensierad PT (GPT). Utbildningen och proven hos oss erlägger du på ett av de gym i malmö vi samarbetar med. För mer information om PT School´s utbildningar besök www.pt-school.com

Föreläsning om träning och hälsa


Vill du att dina anställda skall må bra, arbeta effektivare och hålla längre? Kunskap är makt och med alla myter kring träning och hälsa, och en livsstil som kanske inte prioriteras av att motionera/äta rätt, kan det behövas ett wake-up call!


Ta med dina anställda på en rolig resa in i hälsans värld. Vår föreläsare kommer ut till ditt företag och anpassar en föreläsning som är både intressant och givande oavsett målgruppens förutsättningar. Det finns stort utrymme för att ställa direkta frågor och få svar som hjälper individen att må bättre.


Alla föreläsningar, events och gruppträningar kan anpassas som teambuilding för en förbättrad sammanhållning på företaget.